Wednesday, Nov 29, 2023
چهارشنبه, 08 آذر, 1402
اطلاعات تماس
         


    حسابداری و امور مالی
  98-21-88723228-9+
داخلی 203

داخلی 201
  نمابر: 88725431-21-98+
     
    بودجه و امور قراردادها
  98-21-88723228-9+
داخلی 209
     
    امور اجرایی
  98-21-88723228-9+
داخلی 302
     
    دبیرخانه
  98-21-88723228-9+
داخلی 212
     
    مدیر عامل
  98-21-88723227+
98-21-88725429+
  نمابر: 88721299-21-98+
     
    نشانی
  تهران - خیابان ولیعصر-سه راه شهید بهشتی -خیابان شهید اکبری (مستوفی سابق)-نبش خیابان 21/1 پلاک 24
  مرکز تلفن: 9-88723228-21-98+
  نمابر: 88714514-21-98+
     
021 - 88 72 32 28-9
آمار بازدید کنندگان:
امروز:41 نفر
این هفته:470 نفر
کل:258712 نفر
©2018 NashrAvaran All Right Reserved